Perusturva kuuluu kaikille. Tehdään Espoosta vanhusten ja vammaisten arvokaupunki.


- Tarjotaan maksuton joukkoliikenne yli 75-vuotiaille.

- Luodaan kutsuperustainen joukkoliikenne palvelulinjojen tilalle.

- Myönnetään kaupungin hissiavustus jatkossakin vanhoihin kerrostaloihin.

- Käynnistetään kaupungin työllisyyspalvelujen pyörittämä kauppakassipalvelu.

- Tarjotaan vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaille maksutonta lakineuvontaa kirjastoissa tiettyinä arkipäivinä.

- Taataan peruskouluihin ja toiselle asteelle vähintään yksi koulupsykologi 600 oppilasta kohden.

- Turvataan matalan kynnyksen kotipalvelun saanti niin omaishoitajille, vammaisille kuin ikäihmisille. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon työntekijöiden autoille tulee sallia lain mukainen vapaa pysäköinti työtehtäviä varten.

- Varmistetaan, että sote-toimen alla olevissa palveluissa hoitajamitoitus toteutuu kaikissa yksiköissä.

- Pyritään kaupungin ruokahankinnoissa täysin kotimaisiin elintarvikkeisiin liha-, kala, ja maitotuotteissa ja tarjotaan mahdollisimman paljon sesongin mukaista lähiruokaa.Kestävän kasvun rajoja ei voi ylittää. Luodaan Espoosta turvallinen luontokaupunki.


- Espoon kasvu on saatava taloudellisesti kestävälle pohjalle: investointitasoa supistettava ja uusien asukkaiden työllistämisessä onnistuttava nykyistä tehokkaammin.

- Tuplataan puurakentamisen määrä vuoteen 2030 mennessä.

- Tuplataan nopeusnäyttöjen määrä liikenneturvallisuuden parantamiseksi vuoteen 2025 mennessä kaikissa 56 kaupunginosassa.

- Aloitetaan etsivä sosiaalityö kaupunginosissa kaduilla, ostoskeskuksissa, asukastiloissa ja muissa julkisissa tiloissa työparityönä.

- Varataan uusissa asemakaavoissa parhaat tontit ryhmärakentamishankkeille, asumisosuuskunnille sekä eri-ikäisille tarkoitetuille kortteleille. Kaavoitetaan tontteja merkittävästi nykyistä enemmän pientaloille, kuten omakoti- pari, ja rivitaloille. Rakennetaan Espooseen muistikylä.

- Tarjotaan nuorten kesätyösetelit työtä tarjoavien yrityksien tai nuorten omien yritysten palkkauskuluja varten.

- Kehitetään Espoon suuralueita on tasapuolisesti: nuorilla tulee olla mahdollisuus päästä oman suuralueensa toisen asteen kouluun.

- Rakennetaan Espooseen valtuustokauden aikana lähidemokratiamalli, jossa kunkin alueen asukkailla on todellista päätösvaltaa oman asuinalueensa keskeisiin palveluihin ja suunnitelmiin: terveyspalveluihin, kouluihin, päiväkoteihin, liikenteeseen ja kaavoitukseen.

- Finnoon tekosaarta ei tule rakentaa.

- Varataan kaupungin vuokra-asuntoja työsuhdeasunnoiksi aloilla, joissa on työvoimapula.

- Huolehditaan maahan muuttavien integroimisesta kaupunkilaisiksi suomenkielen opetuksella ja varmistamalla kullekin sopiva koulupolku.

- Laajennetaan kierrätystä kaikkiin hyödynnettävissä oleviin materiaaleihin.Koko ei ole tärkein. Ollaan yksinasujien ja pienyrittäjien lempikaupunki.


- Valjastetaan kaupunginosien asukastilat etätyötiloiksi.

- Otetaan käyttöön jaettava pysäköintioikeus.

- Tarjotaan kaksi kertaa vuodessa maksuton ennaltaehkäisevän työterveyshuollon päivä yksinyrittäjille.

- Tehdään muutos Espoon Asunnot Oy:n linjaan: hakijoita ei etuoikeuteta asuntojonoissa asukasmäärän perusteella.

- Tarkistetaan kotipalvelun hinnat samalle tasolle yksinasuvalle kuin pariskunnan puolisolle.

- Taataan kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen perheille, jotka haluavat hoitaa perheen pienimmät lapset kotona.


Blogi: Kirjeitä espoolaisille