.

.


.

..

.

.

.

VisiotPerusturva kuuluu kaikille. Tehdään Espoosta vanhusten ja vammaisten arvokaupunki.


- Tarjotaan maksuton joukkoliikenne yli 75-vuotiaille

- Luodaan kutsuperustainen joukkoliikenne palvelulinjojen tilalle

- Myönnetään kaupungin hissiavustus jatkossakin vanhoihin kerrostaloihin

- Käynnistetään kaupungin työllisyyspalvelujen pyörittämä kauppakassipalvelu

- Rakennetaan Espooseen muistikylä

- Tarjotaan vanhus- ja vammaispalvelujen asiakkaille maksutonta lakineuvontaa kirjastoissa tiettyinä arkipäivinä

- Taataan peruskouluihin ja toiselle asteelle vähintään yksi koulupsykologi 600 oppilasta kohdenKestävän kasvun rajoja ei voi ylittää. Luodaan Espoosta turvallinen luontokaupunki.


- Espoon kasvu on saatava taloudellisesti kestävälle pohjalle: investointitasoa supistettava ja uusien asukkaiden työllistämisessä onnistuttava nykyistä tehokkaammin

- Tuplataan puurakentamisen määrä vuoteen 2030 mennessä.

- Tuplataan nopeusnäyttöjen määrä liikenneturvallisuuden parantamiseksi vuoteen 2025 mennessä kaikissa 56 kaupunginosassa

- Aloitetaan etsivä sosiaalityö kaupunginosissa kaduilla, ostoskeskuksissa, asukastiloissa ja muissa julkisissa tiloissa työparityönä

- Varataan uusissa asemakaavoissa parhaat tontit ryhmärakentamishankkeille, asumisosuuskunnille sekä eri-ikäisille tarkoitetuille kortteleille

- Tarjotaan nuorten kesätyösetelit työtä tarjoavien yrityksien tai nuorten omien yritysten palkkauskuluja vartenKoko ei ole tärkein. Ollaan yksinasujien ja pienyrittäjien lempikaupunki.


- Valjastetaan kaupunginosien asukastilat etätyötiloiksi

- Otetaan käyttöön jaettava pysäköintioikeus

- Tarjotaan kaksi kertaa vuodessa maksuton ennaltaehkäisevän työterveyshuollon päivä yksinyrittäjille

- Tehdään muutos Espoon Asunnot Oy:n linjaan: hakijoita ei etuoikeuteta asuntojonoissa asukasmäärän perusteella

- Tarkistetaan kotipalvelun hinnat samalle tasolle yksinasuvalle kuin pariskunnan puolisolle